ЕВРО ИМПЛАНТ ООД се занимава с изготвяне на индивидуални импланти за лицево-челюстна хирургия. Тук има три категории потребители:

-Първите са хора които имат онкологични заболявания свързани с лицево-челюстната част. Повечето от случаите са свързани с челюстите.

-Втората част от потребителите са хора, които са претърпяли пътни или битови инциденти и имат трайни деформации по лицето и черепа.

-И третата част потребители са хора, които искат естетически да си променят профила.Това са потребители, които нямат здравен проблеми. 

Имплантите се изгoтвят от титан на 3D принтер по предварително изготвена компютърна томограма. Лекуващият лекар изготвя проекта на импланта по сканирана компютърна томограма и се дава за изработка,където с точност от минимум 0.6 µm , което е достатъчно детайлирано за да направи резулатата от операцията неразличим, визуално и функционално.

ЕВРО ИМПЛАНТ ООД също така внася импланти за гръбначен стълб.